Ebook Đặc trưng cơ bản của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Ebook "Đặc trưng cơ bản của 53 dân tộc thiểu số năm 2019" trình bày về đặc điểm dân số, tên gọi, nhân khẩu học, hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình, giáo dục, lao động việc làm, mức sống dân cư, văn hóa truyền thống của 53 dân tộc thiểu số của Việt Nam được thống kê trong năm 2019. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung.