Ebook Giáo trình mô đun khai thác và tiêu thụ sản phẩm: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

Phần 1 ebook gồm các nội dung: Chuẩn bị điều kiện khai thác, khai thác lâm sản, đo tính trữ lượng rừng, các loại công cụ khai thác gỗ, yêu cầu về an toàn lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.