Ebook Hỏi đáp kỹ thuật chăn nuôi lợn trong nông hộ: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

Tiếp nối phần 1, phần 2 sách "Hỏi đáp kỹ thuật chăn nuôi lợn trong nông hộ" gồm nội dung từ câu hỏi 43 đến 67. Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc trong quá trình chăn nuôi lợn.