Ebook Khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam: Phần 1

Ebook "Khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam" là kết quả điều tra, tham sát và khai quật của nhiều thế hệ các nhà khảo cổ học vùng biển và hải đảo Đông Bắc của tổ quốc. Cuốn sách có tổng cộng 5 nội dung chính và được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 gồm có: Tổng quan khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam; khai quật khảo cổ học ở Quảng Ninh; khai quật khảo cổ học ở Hải Phòng. Mời các bạn cùng tham khảo.