Ebook Kỹ thuật nuôi gà ác gà ta: Phần 2

Tiếp nối phần 1 ebook, phần 2 trình bay 2 phần còn lại của ebook: Kỹ thuật nuôi gà thả vuờn, một số biện pháp an toàn sinh hoc trong chăn nuôi gia cầm. Những kiến thức của ebook này đã được nhóm tác giả sưu tầm và nghiên cứu từ nhiều nguồn quý giá sau đo chọn lọc những kiến thức cần thiết rồi biên soạn thành cuốn sách. Mời các bạn tham khảo để có thêm kinh nghiệm trong việc chăn nuôi gà để đạt được hiệu quả kinh tế cao.