Ebook Phát triển thuỷ điện ở Việt Nam - Thách thức và giải pháp: Phần 1 - Lê Anh Tuất, Đào Thị Việt Nga

Cuốn sách Phát triển thuỷ điện ở Việt Nam - Thách thức và giải pháp đề cập tới những thách thức trong phát triển thủy điện và biến đổi cảnh quan nguồn nước ở Việt Nam, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm hướng tới phát triển thủy điện bền vững hơn trong bối cảnh của Việt Nam. Các tác giả phân tích vấn đề trên quan điểm mang tính xây dựng nhằm giúp người đọc có cái nhìn tổng quan hơn về các vấn đề liên quan. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu cho người đọc tổng quan của vấn đề liên quan đến quá trình phát triển thủy điện ở Việt Nam và quy trình đưa ra quyết định của dự án thủy điện, phân tích các vấn đề còn tồn tại trong quy trình này. Bên cạnh đó, tác giả còn cung cấp các vấn đề về tác động của thủy điện lên rừng, dòng chảy và đa dạng sinh học trên cạn; tác động của thủy điện lên thủy sinh vật và phù sa vùng hạ lưu. Mời các bạn cùng tham khảo.