• Giáo trình Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ lược nguồn gốc và quá trình phát triển của thuế, những vấn đề cơ bản về thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   136 p thuvienquangninh 31/03/2021 15 0

 • Giáo trình Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Thuế nhà đất, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp,thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   146 p thuvienquangninh 31/03/2021 13 0

 • Giáo trình Thuế nhà nước: Phần 1

  Giáo trình Thuế nhà nước: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Những ván đề chung về thuế, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   158 p thuvienquangninh 31/03/2021 12 0

 • Giáo trình Thuế nhà nước: Phần 2

  Giáo trình Thuế nhà nước: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thuế nhà đất, thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, các khoản thu khác, đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế,... mời các bạn cùng tham khảo.

   269 p thuvienquangninh 31/03/2021 11 0

 • Ebook Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế: Phần 1

  Ebook Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế: Phần 1

  Nội dung phần 1 giáo trình "Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế" cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước về văn hóa như: Văn hóa động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, phương hướng phát triển văn hóa nước ta, nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p thuvienquangninh 31/03/2021 12 0

 • Ebook Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế: Phần 2

  Ebook Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế" cung cấp cho người học các kiến thức về: Quản lý nhà nước về giáo dục -đào tạo, quản lý nhà nước về y tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p thuvienquangninh 31/03/2021 12 0

 • Ebook Các công ty xuyên quốc gia thời hiện đại: Phần 1

  Ebook Các công ty xuyên quốc gia thời hiện đại: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Các công ty xuyên quốc gia hiện đại" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm và sự hình thành các công ty xuyên quốc gia hiện đại, các loại hình công ty xuyên quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p thuvienquangninh 31/12/2020 52 0

 • Ebook Các công ty xuyên quốc gia thời hiện đại: Phần 2

  Ebook Các công ty xuyên quốc gia thời hiện đại: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Các công ty xuyên quốc gia hiện đại" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cắm nhánh ở nước ngoài - đặc trưng cơ bản của các công ty xuyên quốc gia, vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong nền kinh tế thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p thuvienquangninh 31/12/2020 44 0

 • Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Chuyên đề: Kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành lập doanh nghiệp

  Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Chuyên đề: Kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành lập doanh nghiệp

  Phát triển một ý tưởng kinh doanh có nghĩa là phải xây dựng được một viễn cảnh, đánh giá các điểm mạnh của bạn và xác định được thị trường cần gì, xác định các nội dung cơ bản về hình thức bạn sẽ kinh doanh. Chuyên đề này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành lập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   90 p thuvienquangninh 31/10/2020 33 0

 • Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Chuyên đề: Quản trị nhân sự

  Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Chuyên đề: Quản trị nhân sự

  Chuyên đề này gồm có những nội dung chính sau: Hoạch định nguồn nhân lực và công tác tuyển dụng nhân lực, bố trí sử dụng nhân sự trong doanh nghiệp, phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc, đào tạo và phát triển, thù lao cho người lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p thuvienquangninh 31/10/2020 37 0

 • Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp

  Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp

  Chuyên đề này gồm có những nội dung chính sau: Doanh nghiệp và môi trường kinh doanh, các chức năng quản trị trong doanh nghiệp, các chức năng kinh doanh trong doanh nghiệp, lập kế hoạch chiến lược kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   97 p thuvienquangninh 31/10/2020 37 0

 • Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Chuyên đề: Quản trị chiến lược

  Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Chuyên đề: Quản trị chiến lược

  Do xu hướng quốc tế hoá cùng với sự khan hiếm các nguồn lực ngày càng gia tăng, sự phát triển như vũ bão của công nghệ, sự thay đổi nhu cầu của thị trường, làm cho môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và biến động thường xuyên. Với một điều kiện môi trường kinh doanh như vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh đúng...

   94 p thuvienquangninh 31/10/2020 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số