Ebook Sổ tay chấp hành viên: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Sổ tay chấp hành viên" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung về cơ quan thi hành án dân sự và chấp hành viên, hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án. Mời các bạn cùng tham khảo.