• Ebook Hoàn thiện pháp luật về sàn giao dịch kinh doanh bất động sản ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hoàn thiện pháp luật về sàn giao dịch kinh doanh bất động sản ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hoàn thiện pháp luật về sàn giao dịch kinh doanh bất động sản ở Việt Nam được biên soạn nhằm mục đích nghiên cứu các vấn đề pháp lý trong hoạt động sàn giao dịch bất động sản, tìm hiểu tình hình hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản hiện nay, những mặt hạn chế của các sàn giao dịch, qua đó đề xuất những giải pháp khắc...

   82 p thuvienquangninh 31/05/2019 23 1

 • Ebook Hoàn thiện pháp luật về sàn giao dịch kinh doanh bất động sản ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Hoàn thiện pháp luật về sàn giao dịch kinh doanh bất động sản ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Hoàn thiện pháp luật về sàn giao dịch kinh doanh bất động sản ở Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Giải pháp hoàn thiện hoạt động sàn giao dịch bất động sản, hoàn thiện pháp luật điều chỉnh quản lý sàn giao dịch, nguồn nhân lực của sàn giao dịch, tổ chức quản lý, điều hành sàn giao dịch,...

   134 p thuvienquangninh 31/05/2019 21 0

 • Ebook Sổ tay thẩm phán: Phần 1

  Ebook Sổ tay thẩm phán: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sổ tay thẩm phán" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về nghề thẩm phán, phần dân sự, phần hành chính, phần hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   402 p thuvienquangninh 31/05/2019 22 0

 • Ebook Sổ tay thẩm phán: Phần 2

  Ebook Sổ tay thẩm phán: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Xét xử các vụ án kinh tế, xét xử các vụ án lao động. Cuối sách có phần phụ lục để người đọc tham khảo và củng cố hiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   472 p thuvienquangninh 31/05/2019 20 0

 • Ebook Xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Ebook Xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam: Phần 1

  Để giúp bạn đọc tiếp cận những thông tin khoa học pháp lý mới về Nhà nước pháp quyền, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn sách “Xảy dựng Nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam” của tác giả Bùi Ngọc Sơn - Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Hy vọng sẽ nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của bạn đọc để cuốn...

   129 p thuvienquangninh 31/05/2019 11 0

 • Ebook Xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam: Phần 2

  Ebook Xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về phương hướng cơ bản xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh văn hóa truyền thống Việt Nam, khai thác sức mạnh của chế độ tập quyền và kiểm soát quyền lực trong chế độ tập quyền, phương hướng khắc phục...

   61 p thuvienquangninh 31/05/2019 10 0

 • Ebook Bình luận 2014 - Luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: Phần 1

  Ebook Bình luận 2014 - Luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: Phần 1

  Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật có liên quan đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính nói riêng nắm vững những quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách “Bình luận 2014 Luật Xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp...

   159 p thuvienquangninh 29/03/2019 20 0

 • Ebook Bình luận 2014 - Luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: Phần 2

  Ebook Bình luận 2014 - Luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: Phần 2

  Ebook Bình luận 2014 - Luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Các văn bản hướng dẫn áp dụng phần quy định chung của luật xử lý vi phạm hành chính, các văn bản áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực chủ yếu, trình tự,...

   285 p thuvienquangninh 29/03/2019 21 0

 • Ebook Các bản Hiến pháp làm nên lịch sử: Phần 1

  Ebook Các bản Hiến pháp làm nên lịch sử: Phần 1

  Ebook Các bản Hiến pháp làm nên lịch sử: Phần 1 sẽ mang đến các bạn những bản Hiến pháp nổi tiếng ở các nước trên thế giới như: Hiến pháp Connecticut các năm 1638/1639, Hiến pháp Virginia năm 1776, Hiến pháp Pennsylvania năm 1776, Hiến pháp Massachusetts năm 1780, Hiến pháp Pháp năm 1791,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   173 p thuvienquangninh 29/03/2019 17 0

 • Ebook Các bản Hiến pháp làm nên lịch sử: Phần 2

  Ebook Các bản Hiến pháp làm nên lịch sử: Phần 2

  Ebook Các bản Hiến pháp làm nên lịch sử: Phần 2 tiếp tục giới thiệu đến các bạn những bản Hiến Pháp làm nên lịch sử nhân loại như: Hiến pháp Bỉ năm 1831, Hiến pháp Đức năm 1848, Hiến pháp Thụy Sĩ năm 1848, Hiến pháp Nhật Bản năm 1889, Hiến pháp Nga năm 1906. Mời các bạn cùng tham khảo.

   166 p thuvienquangninh 29/03/2019 15 0

 • Ebook Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động và các quy định về lao động - tiền lương bảo hiểm xã hội 2007: Phần 1

  Ebook Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động và các quy định về lao động - tiền lương bảo hiểm xã hội 2007: Phần 1

  Ebook Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động và các quy định về lao động - tiền lương bảo hiểm xã hội 2007: Phần 1 trình bày những quy định chung về luật lao động, luật dạy nghề, hợp đồng lao động, nghị định số 44/2003/NĐ-CP, thông tư số 21/2003TT-BLĐTBXH,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   199 p thuvienquangninh 29/03/2019 14 0

 • Ebook Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động và các quy định về lao động - tiền lương bảo hiểm xã hội 2007: Phần 2

  Ebook Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động và các quy định về lao động - tiền lương bảo hiểm xã hội 2007: Phần 2

  Ebook Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động và các quy định về lao động - tiền lương bảo hiểm xã hội 2007: Phần 2 trình bày các nội dung về lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài, các quy định về xử lý kỷ luật, trách nhiệm vật chất, các quy định điều chỉnh chế độ tiền lương và phụ cấp...

   221 p thuvienquangninh 29/03/2019 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số