Ebook Sổ tay chấp hành viên: Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Sổ tay chấp hành viên" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hướng dẫn nghiệp vụ đặc thù trong thi hành một số loại án, hướng dẫn nghiệp vụ khác trong thi hành án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.