Ebook Thực hành máy lu: Phần 2 - Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ Giao thông vận tải 1

Phần 2 cuốn sách "Thực hành máy lu" do tập thể giáo viên Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ Giao thông vận tải 1 biên soạn gồm nội dung chương 3 đến chương 7, bao gồm: Kiểm tra điều chỉnh; sử dụng máy lu; những phương pháp thi công cơ bản; những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; an toàn. Mời bạn đọc tham khảo.