Ebook Tín ngưỡng dân gian Việt Nam: Phần 2

Ebook Tín ngưỡng dân gian Việt Nam: Phần 2 trình bày các hình thái tín ngưỡng dân gian của một số dân tộc ít người ở Việt Nam như người H'mông; dân tộc Tày - Nùng ở Lạng Sơn; người Chăm; người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình. Đây là tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Văn hóa và những bạn yêu thích lĩnh vực này. Mời các bạn cùng tham khảo.