Ebook Truyền thống dân tộc: Phần 1

Cuốn sách "Truyền thống dân tộc" được tác giả Lê Văn Siêu xuất bản vào năm 1968. Cuốn sách đề cập đến những truyền thống của dân tộc Việt Nam suốt ngàn năm lịch sử như về y phục, phong tục, tập quán, ngôn ngữ,... Sách được chia thành 2 phần, phần 1 sẽ phân tích về một số quan niệm nhân sinh của người Việt như: Sống là chịu đựng, sống là sửa soạn cho cái chết, phúc và đức. Mời các bạn cùng tham khảo.