Ebook Văn hóa Chăm: Nghiên cứu và phê bình: Phần 1

Người Chăm là một trong các cư dân bản địa sinh sống lâu đời ở Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử, họ đã sáng tạo ra nền văn hóa mang nhiều bản sắc riêng thể hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau như văn tự, kiến trúc, điêu khắc, kinh tế, văn hóa, xã hội ... Chính vì vậy, văn hóa Chăm được nhiều học giả trong và ngoài nước quan tâm. Cuốn sách "Văn hóa Chăm: Nghiên cứu và phê bình" tập trung vào nghiên cứu mới và phê bình một số công trình nghiên cứu trước đây. Nội dung sách gồm có 8 phần theo các chủ đề khác nhau liên quan đến người Chăm và được thành 2 phần ebook, sau đây là phần ebook phần 1 của cuốn sách. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.