Ebook Vẽ bóng trên bản vẽ kiến trúc - Hoàng Văn Thân

Cuốn sách "Vẽ bóng trên bản vẽ kiến trúc" tập trung giới thiệu vẽ bóng trên hình chiếu thẳng góc, nhằm rèn luyện kỹ năng thực hành vẽ bóng cho người học, không đi sâu vào phần lý thuyết, chứng minh. Cuốn sách chủ yếu phục vụ sinh viên, cán bộ thiết kế các ngành kiến trúc, xây dựng...Ngoài mục đích ứng dụng, thực hành, để giúp cán bộ giảng dạy môn học và đọc giả muốn đi sâu tìm hiểu về vấn đề này tác giả có giới thiệu một số vấn đề nâng cao có ý nghĩa thực tế như: ứng dụng định lý Đuypanh trong vẽ bóng, mở rộng phương pháp Kôtôlôp để vẽ bóng với hướng tia sáng bất kỳ. Thêm vào đó còn có thêm một số bài tập với cách giải mang tính chất thực hành và lý thuyết.