Giáo trình Chăn nuôi đà điểu và chim: Phần 1

Giáo trình Chăn nuôi đà điểu và chim được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản cho người học về chăn nuôi đà điểu, bồ câu và chim cút - những đối tượng rất mới, có tốc độ phát triển nhanh và giàu tiềm năng, nhiều triển vọng trong ngành chăn nuôi nước ta. Phần 1 của cuốn giáo trình nắm được nguồn gốc tiến hoá và sự hình thành các loài đà điểu, bồ câu và
chim cút, đặc điểm giải phẫu, sinh lý, nhu cầu dinh dưỡng, sức sản xuất các loại đà điểu, bồ câu, chim cút… ứng dụng vào thực tiễn chăn nuôi ở nước ta để cho năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt.. Qua đó, người học học nắm được nội dung kiến thức cơ sở về bộ môn này. Mời các bạn cùng tham khảo.