• Giáo trình Vẽ mỹ Thuật 1: Vẽ bút sắt - Trần Văn Tâm

    Giáo trình Vẽ mỹ Thuật 1: Vẽ bút sắt - Trần Văn Tâm

    Giáo trình Vẽ mỹ Thuật 1: Vẽ bút sắt có nội dung trình bày các khái niệm chung về vẽ mỹ thuật, vẽ đầu cột kiến trúc cổ, vẽ tượng thạch cao toàn thân, vẽ phong cảnh và một số nội dung liên quan.

     46 p thuvienquangninh 29/09/2015 350 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số