• Nhu cầu tham vấn tâm lí học đường của học sinh trung học cơ sở ở tỉnh Quảng Ninh

  Nhu cầu tham vấn tâm lí học đường của học sinh trung học cơ sở ở tỉnh Quảng Ninh

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng nhu cầu tham vấn tâm lí học đường của học sinh trung học cơ sở (gồm 1782 học sinh) tại 2 huyện/thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh là thành phố Hạ Long và huyện Vân Đồn. Phương pháp chính được sử dụng là nghiên cứu tài liệu và điều tra bảng hỏi.

   5 p thuvienquangninh 29/06/2023 11 0

 • Xây dựng mô hình đào tạo nghề đa dạng, hiệu quả cho phụ nữ và em gái dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Ninh

  Xây dựng mô hình đào tạo nghề đa dạng, hiệu quả cho phụ nữ và em gái dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Ninh

  Phụ nữ dân tộc thiểu số sống ở nông thôn có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn nói riêng và trong sự phát triển chung của đất nước. Nhưng trong thực tế hiện nay phụ nữ dân tộc thiểu số ở nông thôn còn gặp nhiều cản trở, sự đóng góp của chị em so với nam giới nông thôn và phụ nữ đô thị còn nhiều...

   5 p thuvienquangninh 29/06/2023 12 0

 • Biến đổi các nghi lễ truyền thống tại hai làng người Dao ở tỉnh Quảng Ninh 1994-2004

  Biến đổi các nghi lễ truyền thống tại hai làng người Dao ở tỉnh Quảng Ninh 1994-2004

  Bài viết "Biến đổi các nghi lễ truyền thống tại hai làng người Dao ở tỉnh Quảng Ninh 1994-2004" phân tích những biến đổi nghi lễ truyền thống cơ bản của người Dao diễn ra trong mối liên hệ giữa các yếu tố kinh tế, văn hóa trong nội bộ cộng đồng làng bản tỉnh Quảng Ninh. Tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

   8 p thuvienquangninh 29/06/2023 6 0

 • Mối tương quan giữa các lễ hội ven biển Quảng Ninh với các lễ hội vùng duyên hải Bắc Bộ

  Mối tương quan giữa các lễ hội ven biển Quảng Ninh với các lễ hội vùng duyên hải Bắc Bộ

  Lễ hội không thuần túy là một hình thức sinh hoạt nhằm để vui chơi, giải trí cho hàng vạn người mà còn là một hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh với những ước vọng hết sức nhân văn của người xưa. Nằm trong dòng chảy của lễ hội truyền thống ven biển Bắc Bộ nhưng lễ hội truyền thống ven biển Quảng Ninh vẫn có những điểm khác biệt so...

   6 p thuvienquangninh 29/06/2023 7 0

 • Nét đặc trưng về đặc điểm âm nhạc trong thể loại hát Then mới của đồng bào dân tộc Tày ở Quảng Ninh

  Nét đặc trưng về đặc điểm âm nhạc trong thể loại hát Then mới của đồng bào dân tộc Tày ở Quảng Ninh

  Bài viết "Nét đặc trưng về đặc điểm âm nhạc trong thể loại hát Then mới của đồng bào dân tộc Tày ở Quảng Ninh" đi sâu vào tìm hiểu về thể loại hát Then mới bằng việc phân tích các yếu tố cấu thành âm nhạc như: cấu trúc âm nhạc, thang âm, đường nét giai điệu, tiết tấu; từ đó chỉ ra những nét đặc trưng âm nhạc trong thể loại hát Then...

   6 p thuvienquangninh 29/06/2023 10 0

 • Văn học Quảng Ninh: Diện mạo và đặc điểm

  Văn học Quảng Ninh: Diện mạo và đặc điểm

  Trong lịch sử hình thành và phát triển của văn học Việt Nam từ truyền thống đến hiện tại, có thể khẳng định rằng, văn học địa phương, văn học của từng vùng miền trên địa bàn cả nước luôn góp một phần quan trọng vào bức tranh chung của văn học dân tộc. Bài viết Văn học Quảng Ninh: Diện mạo và đặc điểm bước đầu phác họa diện mạo...

   8 p thuvienquangninh 29/06/2023 12 0

 • Giá trị lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh gắn với định hướng phát triển du lịch lễ hội tỉnh Quảng Bình

  Giá trị lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh gắn với định hướng phát triển du lịch lễ hội tỉnh Quảng Bình

  Bài viết trình bày các nội dung như vài nét về vùng đất Quảng Ninh trong lịch sử, lễ hội đua thuyền huyện Quảng Ninh những giá trị truyền thống, định hướng khai thác du lịch lễ hội tỉnh Quảng Bình nhìn từ lễ hội đua thuyền huyện Quảng Ninh. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   6 p thuvienquangninh 29/06/2023 11 0

 • Đa dạng thảm thực vật rừng quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh

  Đa dạng thảm thực vật rừng quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh

  Bài viết Đa dạng thảm thực vật rừng quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu tính đa dạng thảm thực vật tại rừng Quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh; Nghiên cứu đặc điểm các kiểu thảm thực vật rừng Quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.

   9 p thuvienquangninh 29/06/2023 16 0

 • Đa dạng thực vật quý hiếm tại rừng quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh

  Đa dạng thực vật quý hiếm tại rừng quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh

  Bài viết Đa dạng thực vật quý hiếm tại rừng quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh xây dựng cơ sở khoa học để bảo tồn và phát triển các loài thực vật quý hiếm nói riêng và hệ thực vật nói chung tại RQG Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, việc nghiên cứu hiện trạng các loài thực vật quý hiếm tại RQG Yên Tử - tỉnh Quảng Ninh là thực sự cần thiết.

   11 p thuvienquangninh 29/06/2023 10 0

 • Đa dạng động vật đáy ở sông Chanh, tỉnh Quảng Ninh

  Đa dạng động vật đáy ở sông Chanh, tỉnh Quảng Ninh

  Bài viết Đa dạng động vật đáy ở sông Chanh, tỉnh Quảng Ninh được nghiên cứu nhằm đóng góp cơ sở khoa học cho việc quản lý và giám sát cũng như việc khai thác bền vững nguồn lợi động vật đáy khu vực nơi đây.

   12 p thuvienquangninh 29/06/2023 11 0

 • Ô nhiễm vi nhựa trong môi trường nước tại một số vùng cửa sông ven biển tỉnh Quảng Ninh

  Ô nhiễm vi nhựa trong môi trường nước tại một số vùng cửa sông ven biển tỉnh Quảng Ninh

  Bài viết Ô nhiễm vi nhựa trong môi trường nước tại một số vùng cửa sông ven biển tỉnh Quảng Ninh đề cập đến hiện trạng ô nhiễm vi nhựa thông qua một số đặc điểm, tính chất vật lý, hoá học của vi nhựa được tìm thấy trong các mẫu nước vùng cửa sông ven biển (sông Mông Dương, sông Diễn Vọng) tỉnh Quảng Ninh.

   9 p thuvienquangninh 29/06/2023 12 0

 • Giải pháp ứng dụng tiêu chuẩn Khách sạn xanh ASEAN tại Quảng Ninh

  Giải pháp ứng dụng tiêu chuẩn Khách sạn xanh ASEAN tại Quảng Ninh

  Sự biến đổi của tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trên thế giới và trong nước, sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện đại, tác động của biến đổi khí hậu cùng các vấn đề toàn cầu khác đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng. Du lịch xanh đang trở thành xu hướng...

   10 p thuvienquangninh 29/06/2023 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuvienquangninh