Đề xuất về một vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông cho Việt Nam và các nước ASEAN

Bài viết Đề xuất về một vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông cho Việt Nam và các nước ASEAN trình bày thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ - (Air Defense Identification Zone) trên biển Hoa Đông cùng với hàng loạt các hành động đơn phương nhằm khẳng
định chủ quyền bất hợp pháp tại biển Đông. Điều đó cho thấy Trung Quốc đang xúc tiến các điều kiện cần thiết để thiết lập ADIZ trên biển Đông,... Mời các bạn cùng tham khảo.