Ebook Công nghệ lọc sinh học phục vụ sản xuất giống và nuôi trổng hải sản ven bờ biển Việt Nam: Phần 1

Cuốn sách “Công nghệ lọc sinh học phục vụ sản xuất giống và nuôi trổng hải sản ven bờ biên Việt Nam” được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu các tài liệu về khoa học và công nghệ của hệ thống hoàn lưu lọc sinh học khép kín đã được nghiên cứu và áp dụng thành công trên thế giới và các kết quả nghiên cứu trong nước của Viện Tài nguyên và Môi trường Biển Việt Nam. Nội dung của cuốn sách sẽ trình bày tổng quan công nghệ xử lý môi trường nước biển phục vụ cho sản xuất giống hải sản và nuôi một số loài hải sản có giá trị kinh tế cao trên thế giới và trong nước. Sách được chia thành 2 phần ebook, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.