Ebook Kỹ thuật trồng dưa hấu: Phần 1

Dưa hấu là loại cây hàng năm ngắn ngày, cần nhiều ánh sáng, thân bò, bộ lá rất phát triển, rễ ăn rộng và nông, chịu hạn khá, không chịu úng. Ưa nhiệt độ cao, thích hợp nhất khoảng 25oC – 30oC. Mời các bạn cùng tham khảo các kỹ thuật trồng dưa hấu qua phần 1 cuốn sách.