Ebook Nguyên tắc 5S trong y tế: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách với các nội dung: các lỗi tránh được khi tiến hành sắp xếp; sắp xếp là chìa khóa của sự chuẩn hóa; khái niệm về kiểm soát trực quang; những vấn đề cần tránh khi thực thi những hoạt động săn sóc; công cụ và kỹ thuật để duy trì thực hiện 5S...