Ebook Tài nguyên nước và tác động biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Phần 1

Cuốn sách "Tài nguyên nước và tác động biến đổi khí hậu ở Việt Nam" giới thiệu những thông tin cơ bản về tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước và nhu cầu nước ở Việt Nam. Cuốn sách đã sử dụng kết quả nghiên cứu của Dự án “Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng” do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường thực hiện với sự tài trợ của DANIDA và Sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 của cuốn sách.