Ebook Văn hóa ẩm thực qua câu đố người Việt: Phần 1

Cuốn sách Văn hóa ẩm thực qua câu đố người Việt do tác giả Nguyễn Thị Bảy và Phạm Lan Oanh biên soạn, tiếp cận nghiên cứu vấn đề ẩm thực qua những câu đố dân gian của người Việt. Nội dung cuốn sách được tổ chức thành 3 chương và được chia thành 2 phần ebook sau đây, phần 1 sẽ trình bày tổng quan về câu đố và văn hóa ẩm thực người Việt, nội dung ẩm thực qua câu đố. Mời các bạn cùng tham khảo.