Ebook Văn hoá ChamPa ở Thừa Thiên Huế: Phần 2

Nối tiếp nội dung ở phần 1, phần 2 ebook "Văn hoá ChamPa ở Thừa Thiên Huế" mang lại cho bạn đọc những cái nhìn đặc sắc về các di tích văn hoá ChamPa. Đồng thời phần này cũng giới thiệu về tính niên đại của các di tích văn hoá ChamPa và sự hội nhập của 2 nền văn hoá Việt - Chăm để tạo thành một dòng chảy chung trong nền văn hóa dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo.