Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 32): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 32", phần 2 trình bày các nội dung: Điện của đồng chí Lê Duẩn về tình hình cách mạng miền Nam và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; thông tư của Ban Bí thư về việc chăm sóc cán bộ về hưu; chỉ thị của Ban Bí thư về việc phân công trong công tác vận động, quản lý đội ngũ tri thức;... Mời các ban cùng tham khảo nội dung chi tiết.