Ebook Văn minh vật chất của người Việt: Phần 1

Cuốn sách "Văn minh vật chất của người Việt" viết về văn minh vật chất tại Việt Nam trong thời đại "tiền công nghiệp", được phát hành năm 2011 của nhà nghiên cứu mỹ thuật Phan Cẩm Thượng. Nội dung sách được chia làm 5 chương bàn về nhiều khía cạnh đời sống, văn hóa, sinh hoạt của người Việt cổ như đời sống sinh hoạt của họ nói chung, về công cụ lao động, ẩm thực và sinh hoạt văn hóa. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo 3 chương đầu của cuốn sách sau đây.