Pháp lệnh quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung): Phần 2

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân. Mời các bạn cùng tìm hiểu các văn bản hướng dẫn thi hành pháp lệnh quảng cáo qua phần 2 của tài liệu được chia sẻ dưới đây.