Ebook Lỗ Tấn: Thân thế, sự nghiệp, những sáng tác tiêu biểu - Phần 1

Cuốn sách này giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Lỗ Tấn, một nhà văn kiệt xuất của Trung Hoa vào những năm đầu thế kỷ 20. Cuốn sách cũng tuyển chọn, giới thiệu những truyện ngắn tiêu biểu và những bài tạp văn có liên quan đến văn học của nhà văn nhằm cung cấp thêm những hiểu biết về một nhà văn Trung Hoa vĩ đại. Nội dung cuốn sách gồm có 2 phần, phần 1 giới thiệu về thân, sự nghiệp và một số tập truyện chính của Lỗ Tấn. Mời các bạn cùng tham khảo.