Ebook Sổ tay thẩm phán: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Sổ tay thẩm phán" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về nghề thẩm phán, phần dân sự, phần hành chính, phần hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.