Ebook Sổ tay thẩm phán: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Xét xử các vụ án kinh tế, xét xử các vụ án lao động. Cuối sách có phần phụ lục để người đọc tham khảo và củng cố hiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo.