• Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 37): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 37): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách 'Văn kiện Đảng Toàn tập - Tập 37", phần 2 trình bày các nội dung: Chỉ thị của Ban Bí thư về kế hoạch tuyên truyền và tổ chức bảo đảm thắng lợi cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng; thông tư của Ban Bí thư giải quyết một số vấn đề cụ thể về tổ chức Đảng của các cơ quan Trung...

   257 p thuvienquangninh 21/08/2015 162 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 31): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 31): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 31", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Điện Bộ Chính trị về một số tình hình, nhiệm vụ mới trên chiến trường miền Nam và hai nước Lào, Campuchia, chỉ thị của Ban Bí thư về kỷ niệm lần thứ 25 cuộc Cánh mạng Tháng Tám và ngày thành lập nước Việt Nam Dân...

   107 p thuvienquangninh 21/08/2015 141 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 33): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 33): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  phần 2 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 33" nối tiếp nội dung của phần 1 trình bày nội dung của: Điện của Ban Bí thư về chống chiến tranh phá hoại của địch, chi viện cho tuyền tuyến; thông tư của Ban Bí thư về thực hiện lời kêu gọi của Trung ương Đảng và Chính phủ ngày 16 tháng 4; điện về chủ trương của Bộ Chính trị đối phó với...

   127 p thuvienquangninh 21/08/2015 145 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 32): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 32): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 32 phản ánh sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong năm 1971. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc nội dung của: Báo cáo trình Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng; bài phát biểu của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất tại hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Trung ương Đảng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   153 p thuvienquangninh 21/08/2015 185 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 33): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 33): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 33"gồm những văn kiện quan trọng của Đảng năm 1972, đặc biệt là các văn kiện của Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Trung ương (khoá III). Nội dung các văn kiện phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, nhạy bén và kịp thời của Trung ương trên tất cả các lĩnh vực. Phần 1 cuốn sách trình bày nội dung bức điện...

   106 p thuvienquangninh 21/08/2015 139 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 40): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 40): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  "Văn kiện Đảng Toàn tập - Tập 40" phản ánh tình hình đất nước và hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1979. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổng kết và phổ biến kinh nghiệm điển hình tiên tiến ở cơ sở; nghị quyết của Bộ Chính trị về cải cách giáo dục; thông báo về Quyết định của Bộ Chính...

   103 p thuvienquangninh 21/08/2015 124 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 36): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 36): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 36", phần 2 trình bày các nội dung: Thông báo ý kiến của Ban Bí thư về vấn đề đi lại thăm hỏi gia đình trong vùng mới giải phóng miền Nam, nghị quyết của Ban Bí thư về các Ban Kinh tế của Đảng; chỉ thị của Ban Bí thư về công tác thương binh và xã hội sau chiến tranh;... Mời...

   112 p thuvienquangninh 21/08/2015 121 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 36): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 36): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Tập 36 bộ "Văn kiện Đảng toàn tập" phản ánh tình hình đất nước và sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1975. Phần 1 cuốn sách trình bày nội dung của: Kết luận đợt hai Hội nghị Bộ Chính trị bàn về tình hình và nhiệm vụ cuộc chống Mỹ, cứu nước; nghị quyết của Ban Bí thư về việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội hữu nghị Việt...

   119 p thuvienquangninh 21/08/2015 126 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 35): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 35): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  "Văn kiện Đảng toàn tập -Tập 35)" bao gồm các văn kiện năm 1974 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn nhân dân cả nước đang nỗ lực phấn đấu vượt mọi gian khổ, hy sinh, thử thách để kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phần 1 cuốn...

   121 p thuvienquangninh 21/08/2015 118 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 35): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 35): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 35", phần 2 trình bày nội dung: Nghị quyết hội nghị lần thứ 23 của Ban chấp hàng Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng; Nghị quyết cảu Ban Bí thư Về việc tổng kết phong trào phụ nữ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng;......

   81 p thuvienquangninh 21/08/2015 115 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 37): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 37): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  "Văn kiện Đảng Toàn tập - Tập 37' gồm những văn kiện quan trọng của Đảng năm 1976, đặc biệt là các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng. Phần 1 cuốn sách trình bày nội dung chỉ thị của Bộ Chính trị về việc lãnh đạo cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước, thông báo của Bộ Chính trị về việc thành...

   184 p thuvienquangninh 21/08/2015 159 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 26): Phần 1 - NXB Chính Trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 26): Phần 1 - NXB Chính Trị Quốc gia

  "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 26" phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1965. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung trong: Chỉ thị của Bộ Chính trị về cuộc vận động chỉnh huấn mùa xuân năm 1965; Chỉ thị của Ban Bí thư về việc kỷ niệm lần thứ 35 ngày thành lập Đảng; bài nói của chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị bồi dưỡng chỉnh...

   153 p thuvienquangninh 21/08/2015 211 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số