• Giáo dục đại học vì sự phát triển bền vững trong bối cảnh ngày nay

  Giáo dục đại học vì sự phát triển bền vững trong bối cảnh ngày nay

  Giáo dục bền vững ở nhiều nước phát triển đã được tiến hành nhiều năm qua. Bài viết này giới thiệu một số hình thức tổ chức giáo dục đại học bền vững phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

   5 p thuvienquangninh 31/08/2020 48 1

 • Kiểm định chất lượng giáo dục và tự chủ đại học

  Kiểm định chất lượng giáo dục và tự chủ đại học

  Bài viết phân tích mối quan hệ về tự chủ đại học với việc khẳng định về uy tín học thuật của cơ sở giáo dục, về năng lực giải trình và chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục, trong đó kiểm định chất lượng giáo dục như là một phương thức để cơ sở giáo dục thực hiện việc giải trình và chịu trách nhiệm.

   12 p thuvienquangninh 31/08/2020 47 1

 • Công cụ đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên qua từng mô đun/môn học

  Công cụ đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên qua từng mô đun/môn học

  Đánh giá chất lượng giảng dạy giảng viên qua từng mô đun/môn học được lượng hóa thông qua 4 hàm: điểm thi kết thúc từng mô đun/môn học, ý kiến phản hồi của người học, việc thực hiện các nội quy, quy định, sĩ số sinh viên tham gia học. Trong quá trình áp dụng bộ công cụ này, có thể thay đổi hệ số của các hàm trên cho phù hợp với từng...

   6 p thuvienquangninh 31/08/2020 45 1

 • Phát triển doanh nghiệp trong trường đại học và những gợi ý chính sách về đổi mới quản trị đại học ở Việt Nam

  Phát triển doanh nghiệp trong trường đại học và những gợi ý chính sách về đổi mới quản trị đại học ở Việt Nam

  Nghiên cứu tập trung phân tích, làm rõ lý luận về phát triển doanh nghiệp trong các trường đại học và mối quan hệ giữa phát triển doanh nghiệp với vấn đề quản trị đại học. Đồng thời, nghiên cứu cũng khảo sát thực trạng phát triển doanh nghiệp trong các trường đại học ở Việt Nam, từ đó đưa ra những gợi ý chính sách nhằm đẩy nhanh tiến...

   14 p thuvienquangninh 31/08/2020 47 1

 • Học tập chuyển hóa và một số gợi ý về sự vận dụng vào thực tiễn dạy học ở Việt Nam hiện nay

  Học tập chuyển hóa và một số gợi ý về sự vận dụng vào thực tiễn dạy học ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết trình bày một số vấn đề lí luận về quan điểm học tập chuyển hóa, tập trung vào làm sáng tỏ định nghĩa, nguyên lí, đặc điểm và sự vận dụng quan điểm này trong giáo dục STEAM. Bài viết cũng cho thấy sự vận dụng khả thi quan điểm này vào trong thực tiễn dạy học ở nhà trường phổ thông, cách tiếp cận có thể thay thế lối dạy học...

   9 p thuvienquangninh 31/08/2020 47 1

 • Tư tưởng của Phan Bội Châu về giáo dục ở Việt Nam đầu thế kỷ XX

  Tư tưởng của Phan Bội Châu về giáo dục ở Việt Nam đầu thế kỷ XX

  Theo Phan Bội Châu, nền giáo dục mà thực dân Pháp áp đặt ở Việt Nam đầu thế kỷ XX đã bộc lộ tất cả những bất cập của nó. Những bất cập đó là hệ lụy tất yếu của nền giáo dục nô lệ. Do đó, phải xây dựng một nền giáo dục mới của nước Việt Nam độc lập.

   9 p thuvienquangninh 31/08/2020 45 1

 • Sự khác biệt trong đầu tư cho giáo dục của hộ gia đình ở Việt Nam

  Sự khác biệt trong đầu tư cho giáo dục của hộ gia đình ở Việt Nam

  Bài viết ứng dụng phương pháp so sánh bằng điểm xu hướng PSM trên bộ số liệu của cuộc khảo sát Tình hình cư trú 2015 để đánh giá sự khác biệt trong đầu tư giáo dục của hộ gia đình tại 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương và Đắk Nông.

   9 p thuvienquangninh 31/08/2020 46 1

 • Ebook Cờ tướng những phương pháp khai cục mới nhất: Phần 2

  Ebook Cờ tướng những phương pháp khai cục mới nhất: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook "Cờ tướng những phương pháp khai cục mới nhất" sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về loại hình khai cục trào lưu mới, loại hình khai cục thay đổi, loại hình khai cục cạm bẫy, loại hình khai cục ít người sử dụng và loại hình khai cục chậm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   169 p thuvienquangninh 31/03/2020 94 1

 • Ebook Cờ tướng những phương pháp khai cục mới nhất: Phần 1

  Ebook Cờ tướng những phương pháp khai cục mới nhất: Phần 1

  Ebook Cờ tướng những phương pháp khai cục mới nhất: Phần 1 được biên soạn nhằm giúp bạn đọc yêu thích môn Cờ tướng có thêm tài liệu tham khảo, học tập và nghiên cứu. Phần 1 của tài liệu sẽ mang đến các nội dung chính sau: Loại hình khai cục tấn công nhanh, loại hình khai cục đối công, loại hình khai cục đối công mặt biên, loại hình khai...

   141 p thuvienquangninh 31/03/2020 101 1

 • Từ nghiên cứu đến công bố: Kỹ năng mềm cho các nhà khoa học - Phần 1

  Từ nghiên cứu đến công bố: Kỹ năng mềm cho các nhà khoa học - Phần 1

  Tài liệu Kỹ năng mềm cho các nhà khoa học - Từ nghiên cứu đến công bố khoa học xuất phát từ một thực trạng: sự hiện diện của khoa học Việt Nam trên trường quốc tế còn quá khiêm tốn. Một trong những khó khăn của nhiều người làm nghiên cứu khoa học ở Việt Nam là chưa quen với cách viết một bài báo khoa học, và còn hạn chế về việc sử...

   357 p thuvienquangninh 31/12/2019 118 1

 • Từ nghiên cứu đến công bố: Kỹ năng mềm cho các nhà khoa học - Phần 2

  Từ nghiên cứu đến công bố: Kỹ năng mềm cho các nhà khoa học - Phần 2

  Tài liệu này ngoài hướng dẫn cách trình bày một bài báo khoa học, còn chỉ dẫn cách trình bày báo cáo bằng PowerPoint trong các hội nghị khoa học quốc tế. Mỗi chương trong tài liệu đều được minh hoạ bằng những ví dụ cụ thể, phần lớn đều trích từ những bài báo của chính tác giả đã công bố trên các tập san quốc tế. Trong tài liệu cũng có 2...

   275 p thuvienquangninh 31/12/2019 104 1

 • Ebook Họ lập nên sự nghiệp cách nào?: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Họ lập nên sự nghiệp cách nào?: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Trong Ebook "Họ lập nên sự nghiệp cách nào?", Nguyễn Hiến Lê bằng ngòi bút tinh hoa của mình sẽ dẫn dắt bạn đến những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của các danh nhân thế giới. Từng câu chuyện trong cuốn sách sẽ là nguồn cảm hứng bất tận dành đến bạn. Và biết đâu đấy, ngay sau khi gập cuốn sách lại, bạn sẽ bắt tay ngay vào hành trình...

   84 p thuvienquangninh 31/05/2019 143 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số