• Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 42): Phần 2 - NXB Chính Trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 42): Phần 2 - NXB Chính Trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 42", phần 2 trình bày các nội dung: Thông tri của Ban Bí thư về việc tiến hành đợt sinh hoạt nâng cao phẩm chất cộng sản cho cán bộ, đảng viên; chỉ thị của ban bí thư về việc lãnh đạo cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh,...

   128 p thuvienquangninh 21/08/2015 127 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 40): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 40): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 40", phần 2 trình bày Báo cáo của ban chấp hành Trung ương (khoá IV) tại Hội nghị lần thứ sáu về tình hình và nhiệm vụ, phương hướng phát triển công nghiệp hàng tiêu dùng và công nghiệp địa phương; nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IV về tình...

   132 p thuvienquangninh 21/08/2015 128 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 42): Phần 1 - NXB Chính Trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 42): Phần 1 - NXB Chính Trị Quốc gia

  'Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 42" phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1981, một năm có vị trí rất quan trọng đối với việc chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, tiến hành bầu cử Quốc hội khoá VII và hội đồng nhân dân các cấp. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Quyết định của Ban Bí thư về việc...

   131 p thuvienquangninh 21/08/2015 136 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 41): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 41): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 41 phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1980. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Chỉ thị của ban bí thư về kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chỉ thị của Ban Bí thư về việc xây dựng ngành cơ yếu Việt Nam trong giai đoạn mới của cách mạng; nghị quyết của...

   114 p thuvienquangninh 21/08/2015 163 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 41): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 41): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 41", phần 2 trình bày các nội dung" Thông báo y kiến của Ban Bí thư trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoàng Liên Sơn về việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ II; nghị quyết hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng; chỉ thị của Ban Bí thư...

   167 p thuvienquangninh 21/08/2015 136 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 34): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 34): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 34" phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1973. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Thông báo của ban bí thư về tình hình cuộc đàm phán ở Pari; chỉ thị của Ban Bí thư về việc Hiệp định về Việt Nam đã được ký tắt - những việc phải làm ngay; lời kêu gọi của ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt...

   115 p thuvienquangninh 21/08/2015 147 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 26): Phần 2 - NXB Chính Trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 26): Phần 2 - NXB Chính Trị Quốc gia

  Phần 2 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 26" nối tiếp nội dung của phần 1 trình bày: Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc kiện toàn một bước tổ chức lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của Trung ương Đảng và Chính phủ; chỉ thị của Ban Bí thư về cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật, nhằm phát triển...

   164 p thuvienquangninh 21/08/2015 143 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 34): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 34): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 34", phần 2 trình bày nội dung: Chỉ thị của Ban Bí thư về việc động viên các từng lớp phụ nữ đẩy mạnh thi đua yêu nước nhân dịp đại hội phụ nữ các cấp; chỉ thị của Ban Bí thư tăng cường cuộc đấu tranh chống tệ lấy cắp vật tư, hàng hoá của Nhà nước và giữ gìn...

   128 p thuvienquangninh 21/08/2015 132 1

 • Ebook Chủ quyền trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - NXB Chính trị quốc gia

  Ebook Chủ quyền trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - NXB Chính trị quốc gia

  Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa ở Biển Đông là lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam. Cuốn sách đã được nhà xuất bản L’Harmattan Paris (Pháp) công bố vào tháng 3-1996. Đây là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc và độc lập của một học giả nước ngoài. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   144 p thuvienquangninh 20/08/2015 163 1

 • Ebook Ngoại giao Hồ Chí Minh - Lấy chí nhân thay cường bạo: Phần 1 - Nguyễn Phúc Luân

  Ebook Ngoại giao Hồ Chí Minh - Lấy chí nhân thay cường bạo: Phần 1 - Nguyễn Phúc Luân

  Ebook "Ngoại giao Hồ Chí Minh - Lấy chí nhân thay cường bạo" của tác giả Nguyễn Phúc Luân gồm 3 phần lớn: Vai trò lịch sử của Hồ Chí Minh trong quan hệ quốc tế, ngoại giao trong tâm thức Hồ Chí Minh, một số luận lý ngoại giao Hồ Chí Minh cần nghiên cứu, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo những nội dung đầu tiên của cuốn sách qua phần 1...

   182 p thuvienquangninh 25/07/2015 119 1

 • Ebook Trí tuệ và bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh: Phần 1 - PGS.TS. Bùi Đình Phong

  Ebook Trí tuệ và bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh: Phần 1 - PGS.TS. Bùi Đình Phong

  Cuốn sách “Trí tuệ và bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh” tập hợp gần ba mươi bài tham luận được đăng tải trên các tạp chí, tham gia hội thảo và các đề tài khoa học khẳng định trí tuệ và bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh qua việc phân tích triết lý phát triển Hồ Chí Minh, cũng chính là minh triết Hồ Chí Minh trong việc tìm ra quy luật của cách...

   227 p thuvienquangninh 25/07/2015 159 1

 • Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh rọi sáng con đường độc lập tự do của dân tộc Việt Nam: Phần 1 - Lê Mậu Hãn (chủ biên)

  Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh rọi sáng con đường độc lập tự do của dân tộc Việt Nam: Phần 1 - Lê Mậu Hãn (chủ biên)

  Cuốn sách "Tư tưởng Hồ Chí Minh rọi sáng con đường độc lập tự do của dân tộc Việt Nam" gồm hai phần. Phần một do tập thể các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ ở Học viện Chính trị quốc gia và Đại học quốc gia Hà Nội biên soạn, trình bày một cách hệ thống nguồn gốc, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh - Một hệ thống lý luận soi đường...

   145 p thuvienquangninh 25/07/2015 132 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số