• Ebook Bác Hồ và Bác Tôn - một tình bạn cao cả: Phần 1 - Trần Đương

  Ebook Bác Hồ và Bác Tôn - một tình bạn cao cả: Phần 1 - Trần Đương

  Lịch sử cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX gắn liền với tên tuổi Hồ Chí Minh và Tôn Đức Thắng, hai vị Chủ tịch nước kính mến, hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc. Trong cuộc sống hôm nay, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, cùng với tình bạn cao cả của hai Bác vẫn là những tấm gương trong sáng...

   117 p thuvienquangninh 25/07/2015 281 1

 • Ebook Vai trò Việt Nam trong ASEAN - NXB Thông Tấn

  Ebook Vai trò Việt Nam trong ASEAN - NXB Thông Tấn

  Ebook "Vai trò Việt Nam trong ASEAN" được biên soạn trên cơ sở nhiều nguồn tư liệu phong phú sẽ giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu về ASEAN, đặc biệt là vị trí và vai trò đã được xác lập của Việt Nam trong ASEAN, những đóng góp tích cực, có hiệu quả của nước ta trong việc củng cố tình đoàn kết và sự thống nhất trong Hiệp...

   415 p thuvienquangninh 03/10/2014 267 2

 • Giáo trình Kinh tế chính trị - GS.TS. Phạm Quang Phan (chủ biên)

  Giáo trình Kinh tế chính trị - GS.TS. Phạm Quang Phan (chủ biên)

  Giáo trình Kinh tế chính trị chủ yếu đi sâu những nội dung cần thiết làm cơ sở thuận lợi cho học sinh ở các trường, lớp trung học kinh tế đi vào nghiên cứu ngành kinh tế cụ thể, không đề cập lại nội dung cơ bản về kinh tế chính trị đã được nêu ở tập sách học Chính trị mà học sinh trong các trường trung học chuyên nghiệp đã được học....

   209 p thuvienquangninh 03/10/2014 258 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 26): Phần 1 - NXB Chính Trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 26): Phần 1 - NXB Chính Trị Quốc gia

  "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 26" phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1965. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung trong: Chỉ thị của Bộ Chính trị về cuộc vận động chỉnh huấn mùa xuân năm 1965; Chỉ thị của Ban Bí thư về việc kỷ niệm lần thứ 35 ngày thành lập Đảng; bài nói của chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị bồi dưỡng chỉnh...

   153 p thuvienquangninh 21/08/2015 235 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 27): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 27): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách Văn kiện Đảng toàn tập do NXB Chính trị Quốc gia ấn hành sẽ giới thiệu đến các bạn các nội dung: Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 4, chỉ thị của Ban Bí thư về việc tăng cường công tác tuyên truyền đối ngoại, chỉ thị của Ban Bí thư về đợt tuyên truyền vận động trong dịp 20 tháng 7 năm 1966,......

   124 p thuvienquangninh 21/08/2015 224 1

 • Ebook Hỏi và đáp môn học đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - NXB Chính trị quốc gia

  Ebook Hỏi và đáp môn học đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - NXB Chính trị quốc gia

  Cuốn sách Hỏi và đáp môn học đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam doh NXB Chính trị quốc gia ấn hành được biên soạn với các câu hỏi và câu trả lời được sắp xếp theo nội dung trình tự phù hợp với chương trình môn học đảm bảo tính cơ bản hệ thống nhưng cô đọng.

   293 p thuvienquangninh 03/10/2014 221 1

 • Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản di chúc lịch sử: Phần 2 - Bùi Kim Hồng (chủ biên)

  Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản di chúc lịch sử: Phần 2 - Bùi Kim Hồng (chủ biên)

  Phần 2 cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản di chúc lịch sử" tổng hợp một số thư, điện chia buồn của các nước trên thế giới (trích nguyên văn) khi Bác qua đời. Cuốn sách sẽ giúp bạn có hiểu hơn về Bác, các vấn đề liên quan đến di chúc mà Bác để lại. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   89 p thuvienquangninh 25/07/2015 205 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 32): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 32): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 32 phản ánh sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong năm 1971. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc nội dung của: Báo cáo trình Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng; bài phát biểu của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất tại hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Trung ương Đảng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   153 p thuvienquangninh 21/08/2015 204 1

 • Ebook Văn kiện đảng toàn tập (Tập 24): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện đảng toàn tập (Tập 24): Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

   'Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 24)"  phản ảnh hoạt động lãnh đạo của Đảng ta trong năm 1963, một năm có vị trí rất quan trọng đối với việc hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triển kinh tế quốc dân (1961 - 1965) do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đề ra. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo nội dung của phần 1...

   215 p thuvienquangninh 21/08/2015 194 1

 • Ebook Bác Hồ và Bác Tôn - một tình bạn cao cả: Phần 2 - Trần Đương

  Ebook Bác Hồ và Bác Tôn - một tình bạn cao cả: Phần 2 - Trần Đương

  Cuốn sách "Bác Hồ và Bác Tôn - một tình bạn cao cả" do tác giả Trần Đương biên soạn từ nhiều nguồn tư liệu phần nào giúp bạn đọc cảm nhận được tình bạn cao đẹp giữa hai vị Chủ tịch nước trong thế kỷ XX. Hi vọng cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những tư liệu quý về tình bạn cao cả giữa Bác Hồ và Bác Tôn, góp phần vào...

   103 p thuvienquangninh 25/07/2015 194 1

 • Ebook Quan hệ quốc tế - những khía cạnh lý thuyết và vấn đề: Phần 1 - PGS. Nguyễn Quốc Hùng, TS. Hoàng Khắc Nam

  Ebook Quan hệ quốc tế - những khía cạnh lý thuyết và vấn đề: Phần 1 - PGS. Nguyễn Quốc Hùng, TS. Hoàng Khắc Nam

  Cuốn sách "Quan hệ quốc tế - những khía cạnh lý thuyết và vấn đề" của hai tác giả PGS. Nguyễn Quốc Hùng và TS. Hoàng Khắc Nam gồm những bài viết và nghiên cứu của hai tác giả trong những năm gần đây, tập trung phân tích quan hệ quốc tế và hội nhập quốc tế trên những khía cạnh lý thuyết và vấn đề của thực tiễn lịch sử thế giới và khu...

   135 p thuvienquangninh 11/02/2015 193 1

 • Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 32): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 32): Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 32", phần 2 trình bày các nội dung: Điện của đồng chí Lê Duẩn về tình hình cách mạng miền Nam và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; thông tư của Ban Bí thư về việc chăm sóc cán bộ về hưu; chỉ thị của Ban Bí thư về việc phân công trong công tác vận động, quản lý...

   130 p thuvienquangninh 21/08/2015 188 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số