• Ebook Tình huống pháp luật về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp: Phần 1

  Ebook Tình huống pháp luật về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tình huống pháp luật về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp" cung cấp cho người đọc các tình huống pháp luật về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p thuvienquangninh 31/07/2019 11 0

 • Ebook Tình huống pháp luật về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp: Phần 2

  Ebook Tình huống pháp luật về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Tình huống pháp luật về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp" cung cấp cho người đọc các tình huống pháp luật về miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p thuvienquangninh 31/07/2019 10 0

 • Ebook Bình luận khoa học và định hướng giải quyết một số vụ tranh chấp môi trường điển hình: Phần 1

  Ebook Bình luận khoa học và định hướng giải quyết một số vụ tranh chấp môi trường điển hình: Phần 1

  Cuốn sách đã xây dựng các tình huống giả định trên cơ sở tổng hợp những thông tin về một số vụ tranh chấp môi trường điển hình và thực tiễn giải quyết các tranh chấp đó ở Việt Nam trong thời gian qua. Phần 1 của cuốn sách "Bình luận khoa học và định hướng giải quyết một số vụ tranh chấp môi trường điển hình" sẽ trình bày một số kinh...

   178 p thuvienquangninh 31/07/2019 11 0

 • Ebook Bình luận khoa học và định hướng giải quyết một số vụ tranh chấp môi trường điển hình: Phần 2

  Ebook Bình luận khoa học và định hướng giải quyết một số vụ tranh chấp môi trường điển hình: Phần 2

  Ebook Bình luận khoa học và định hướng giải quyết một số vụ tranh chấp môi trường điển hình: Phần 2 sẽ mở ra cơ hội cho việc tiếp cận với những bình luận nhiều chiều về những vấn đề nảy sinh xung quanh các tranh chấp môi trường, về thực tiễn giải quyết tranh chấp, một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có nội dung liên quan trực...

   64 p thuvienquangninh 31/07/2019 11 0

 • Ebook Chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp 2014 - Luật doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp 2014 - Luật doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp 2014 - Luật doanh nghiệp: Phần 1 trình bày một số nội dung chính sau: Hướng dẫn mới nhất sửa đổi, bổ sung luật doanh nghiệp, luật đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành, quy định mới nhất dành cho giám đốc và kế toán trưởng doanh nghiệp, quy định mới nhất về đăng ký doanh nghiệp. Mời các bạn cùng...

   274 p thuvienquangninh 31/07/2019 8 0

 • Ebook Chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp 2014 - Luật doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp 2014 - Luật doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Chính sách ưu đãi phát triển doanh nghiệp 2014 - Luật doanh nghiệp: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quy định mới về quản lý tài chính doanh nghiệp, chính sách ưu đãi lãi suất - bảo lãnh cho vay vốn kinh doanh, quy định mới nhất về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trong doanh nghiệp, chính sách mới về tín dụng ưu...

   186 p thuvienquangninh 31/07/2019 11 0

 • Ebook Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận: Phần 2

  Ebook Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận: Phần 2

  Ebook Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Thanh toán và phân chia di sản thừa kế, thực tiễn áp dụng trong việc xác định, thanh toán, phân chia di sản thừa kế và kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về di sản thừa kế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   132 p thuvienquangninh 31/07/2019 10 0

 • Ebook Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận: Phần 1

  Ebook Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận: Phần 1

  Để giúp bạn đọc trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và nhận thức về di sản thừa kế, về cách xác định cũng như việc thanh toán và phân chia di sản thừa kế, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn sách: “Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Phần 1 của cuốn sách trình bày các vấn đề sau: Cơ sở...

   250 p thuvienquangninh 31/07/2019 9 0

 • Giáo trình Kỹ năng thi hành án dân sự (Phần nghiệp vụ): Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng thi hành án dân sự (Phần nghiệp vụ): Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng thi hành án dân sự: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phân tích bản án, quyết định của tòa án, nhận bản án, quyết định, nhận đơn yêu cầu thi hành án, ra quyết định thi hành án, thông báo về thi hành án, xác định điều kiện thi hành án, tự nguyện và thỏa thuận thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành án,... Mời các bạn...

   286 p thuvienquangninh 31/07/2019 11 0

 • Giáo trình Kỹ năng thi hành án dân sự (Phần nghiệp vụ): Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng thi hành án dân sự (Phần nghiệp vụ): Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Kỹ năng thi hành án dân sự" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, trả đơn yêu cầu thi hành án dân sự, soạn thảo văn bản trong thi hành án dân sự, kết thúc thi hành án, cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền bằng biện pháp khấu trừ tiền trong tài khoản, thu hồi xử lý tiền,...

   267 p thuvienquangninh 31/07/2019 9 0

 • Giáo trình Kỹ năng thi hành án dân sự (Phần nghiệp vụ): Phần 3

  Giáo trình Kỹ năng thi hành án dân sự (Phần nghiệp vụ): Phần 3

  Giáo trình Kỹ năng thi hành án dân sự (Phần nghiệp vụ): Phần 3 tiếp tục trình bày các nội dung về thi hành án phá sản, thi hành phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của tòa án, thi hành án lao động, thi hành án kinh doanh thương mại, thi hành án hôn nhân và gia đình, thi hành án thừa kế, thi hành án phần tiền, tài sản trong bản án, quyết...

   191 p thuvienquangninh 31/07/2019 10 0

 • Giáo trình Kỹ năng thi hành án dân sự: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng thi hành án dân sự: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng thi hành án dân sự: Phần 1 sẽ giới thiệu đến các nội dung về hệ thống cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan quản lý thi hành án dân sự, nhiệm vụ và quyền hạn của chấp hành viên, mối quan hệ giữa cơ quan thi hành án và chấp hành viên với cá nhân, tổ chức hữu hạn, công tác thanh tra kiểm tra thi hành án dân sự, công tác...

   171 p thuvienquangninh 31/07/2019 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số