• Ebook Lược sử lập hiến Việt Nam: Phần 1

  Ebook Lược sử lập hiến Việt Nam: Phần 1

  Tài liệu "Lược sử lập hiến Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tư tưởng lập hiến Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945; Lập hiến dưới chế độ chính quyền Sài Gòn; Hiến chế Quốc gia Việt Nam; Hiến chế Đệ nhị Cộng hòa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   182 p thuvienquangninh 30/09/2023 0 0

 • Ebook Lược sử lập hiến các quốc gia Đông Nam Á: Phần 1

  Ebook Lược sử lập hiến các quốc gia Đông Nam Á: Phần 1

  Tài liệu "Lược sử lập hiến các quốc gia Đông Nam Á" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về lập hiến và Đông Nam Á; Lý luận về hiến pháp, nhà nước và đảng phái chính trị; Lập hiến ở các nước Đông Nam Á lục địa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   235 p thuvienquangninh 30/09/2023 0 0

 • Ebook Lược sử lập hiến các quốc gia Đông Nam Á: Phần 2

  Ebook Lược sử lập hiến các quốc gia Đông Nam Á: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Lược sử lập hiến các quốc gia Đông Nam Á" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lập hiến ở các nước Đông Nam Á hải đảo; Lập hiến ở Việt Nam; Tư tưởng lập hiến Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   392 p thuvienquangninh 30/09/2023 0 0

 • Ebook Quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ (1995-2020): Phần 1

  Ebook Quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ (1995-2020): Phần 1

  Cuốn sách "Quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ (1995-2020)" đi sâu phân tích bối cảnh quốc tế và những yếu tố tác động, chi phối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; thực trạng, những bước phát triển trong quan hệ của hai nước; bước đầu đánh giá mối quan hệ bình thường hóa giữa hai nước 25 năm qua, dự báo triển vọng quan hệ trong thời gian tới. Sách được chia thành...

   177 p thuvienquangninh 29/08/2023 18 0

 • Ebook Quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ (1995-2020): Phần 2

  Ebook Quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ (1995-2020): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ (1995-2020)" trình bày nội dung nghiên cứu đánh giá quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ sau 25 năm bình thường hóa và triển vọng quan hệ hai nước trong những năm tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p thuvienquangninh 29/08/2023 24 0

 • Ebook Mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách: Phần 1

  Ebook Mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách" trình bày những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường; thực trạng mối quan...

   307 p thuvienquangninh 29/08/2023 17 0

 • Ebook Mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách: Phần 2

  Ebook Mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách" đề cập đến những xu hướng, quan điểm, giải pháp và định hướng chính sách giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường,...

   151 p thuvienquangninh 29/08/2023 15 0

 • Ebook Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Ebook Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Cuốn sách "Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" chắt lọc kết quả nghiên cứu với những vấn đề lý luận về văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế; khảo sát, đánh giá thực trạng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở nước ta trong thời kỳ đổi mới, đề xuất...

   363 p thuvienquangninh 29/08/2023 13 0

 • Ebook Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Ebook Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" trình bày thực trạng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam - những vấn đề đặt ra về văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế ở Việt Nam; mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải...

   111 p thuvienquangninh 29/08/2023 8 0

 • Ebook Động lực phát triển bền vững - Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc: Phần 1

  Ebook Động lực phát triển bền vững - Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc: Phần 1

  Ebook Động lực phát triển bền vững - Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ tổ quốc trong điều kiện lịch sử mới; vai trò...

   281 p thuvienquangninh 29/08/2023 9 0

 • Ebook Động lực phát triển bền vững - Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc: Phần 2

  Ebook Động lực phát triển bền vững - Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Động lực phát triển bền vững - Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay; nghiên cứu, vận dụng sáng tạo học thuyết Mác-Lênin về chiến tranh, quân đội trong...

   168 p thuvienquangninh 29/08/2023 8 0

 • Ebook Quản trị địa phương - Từ lý thuyết tới thực tiễn: Phần 1

  Ebook Quản trị địa phương - Từ lý thuyết tới thực tiễn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản trị địa phương - Từ lý thuyết tới thực tiễn" trình bày các nội dung: Những vấn đề lý thuyết về quản trị đại phương, tổ chức hoạt động quản trị của chính quyền địa phương theo hiến pháp năm 2013. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   194 p thuvienquangninh 29/08/2023 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuvienquangninh
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERthuvienquangninh258735887vi