• Giáo trình Kinh tế chính trị - GS.TS. Phạm Quang Phan (chủ biên)

    Giáo trình Kinh tế chính trị - GS.TS. Phạm Quang Phan (chủ biên)

    Giáo trình Kinh tế chính trị chủ yếu đi sâu những nội dung cần thiết làm cơ sở thuận lợi cho học sinh ở các trường, lớp trung học kinh tế đi vào nghiên cứu ngành kinh tế cụ thể, không đề cập lại nội dung cơ bản về kinh tế chính trị đã được nêu ở tập sách học Chính trị mà học sinh trong các trường trung học chuyên nghiệp đã được học....

     209 p thuvienquangninh 03/10/2014 502 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số