• Nông dân vùng đô thị hóa và nhu cầu và cơ hội việc làm của người ở Hà Nội: Phần 2

  Nông dân vùng đô thị hóa và nhu cầu và cơ hội việc làm của người ở Hà Nội: Phần 2

  Nội dung phần 2 tài liệu gồm chương 3 và chương 4: Cơ hội việc làm của người nông dân vùng đô thị hóa Hà Nội; chương 4. Quan hệ giữa nhu cầu việc làm, cơ hội việc làm và một số biện pháp tăng cường nhu cầu việc làm, cơ hội việc làm cho người nông dân vùng đô thị hóa ở Hà Nội. Mời các bạn cùng tìm hiểu tài liệu.

   80 p thuvienquangninh 29/02/2020 24 0

 • Nông dân vùng đô thị hóa và nhu cầu và cơ hội việc làm của người ở Hà Nội: Phần 1

  Nông dân vùng đô thị hóa và nhu cầu và cơ hội việc làm của người ở Hà Nội: Phần 1

  Mục đích nghiên cứu này là: Chỉ ra thực trạng NCVL, CHVL của người nông dân và các yếu tố ảnh hưởng tới NCVL, CHVL của người nông dân tại các vùng DTH ở Hà Nội. Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp tâm lý - xã hội giúp cho các nhà hoạch định chính tài liệu đưa ra được các chính tài liệu phù hợp góp phần thoả mãn NCVL, CHVL nhằm ổn...

   70 p thuvienquangninh 29/02/2020 24 0

 • Pháp lệnh quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung): Phần 1

  Pháp lệnh quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung): Phần 1

  Pháp lệnh này quy định về hoạt động quảng cáo; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo. Pháp lệnh này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia...

   49 p thuvienquangninh 31/12/2019 43 0

 • Pháp lệnh quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung): Phần 2

  Pháp lệnh quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung): Phần 2

  Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân. Mời các bạn cùng tìm hiểu các văn bản...

   61 p thuvienquangninh 31/12/2019 42 0

 • Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự (Đã sửa đổi, bổ sung năm 2011): Phần 1

  Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự (Đã sửa đổi, bổ sung năm 2011): Phần 1

  Trên cơ sở phân tích, bình luận những vấn đề cơ bản được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự, so sánh những điểm mới và những điểm được sửa đổi, bổ sung của Bộ luật này so với những quy định trước đây. Tài liệu giúp người đọc tìm hiểu sâu sắc hơn các chế định pháp lý mà Bộ luật Tố tụng dân sự đặt ra. Cuốn sách sẽ...

   389 p thuvienquangninh 31/12/2019 43 0

 • Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự (Đã sửa đổi, bổ sung năm 2011): Phần 2

  Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự (Đã sửa đổi, bổ sung năm 2011): Phần 2

  Nối tiêp ội dung phần 1, Bộ luật Tố tụng dân sự và các bình luận khoa học: Phần 2 sẽ tiếp tục gồm có những nội dung sau: Thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp phúc thẩm; thủ tục giải quyết việc dân sự; thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước...

   338 p thuvienquangninh 31/12/2019 46 0

 • Những vấn đề cơ bản của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009: Phần 1

  Những vấn đề cơ bản của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009: Phần 1

  Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009 tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 1 năm 2010. Đây là đạo luật có ý nghĩa quan trọng, lần đầu tiên quy định một cách đồng bộ, chặt chẽ về quyền yêu cầu và thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt...

   86 p thuvienquangninh 31/12/2019 47 0

 • Những vấn đề cơ bản của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009: Phần 2

  Những vấn đề cơ bản của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009: Phần 2

  Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009 và những vấn đề cơ bản: Phần 2 sẽ tiếp tục trình bày chi tiết nội dung của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009. Luật gồm có 7 chương với 66 điều, quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tố chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong...

   56 p thuvienquangninh 31/12/2019 46 0

 • Từ nghiên cứu đến công bố: Kỹ năng mềm cho các nhà khoa học - Phần 1

  Từ nghiên cứu đến công bố: Kỹ năng mềm cho các nhà khoa học - Phần 1

  Tài liệu Kỹ năng mềm cho các nhà khoa học - Từ nghiên cứu đến công bố khoa học xuất phát từ một thực trạng: sự hiện diện của khoa học Việt Nam trên trường quốc tế còn quá khiêm tốn. Một trong những khó khăn của nhiều người làm nghiên cứu khoa học ở Việt Nam là chưa quen với cách viết một bài báo khoa học, và còn hạn chế về việc sử...

   357 p thuvienquangninh 31/12/2019 41 0

 • Từ nghiên cứu đến công bố: Kỹ năng mềm cho các nhà khoa học - Phần 2

  Từ nghiên cứu đến công bố: Kỹ năng mềm cho các nhà khoa học - Phần 2

  Tài liệu này ngoài hướng dẫn cách trình bày một bài báo khoa học, còn chỉ dẫn cách trình bày báo cáo bằng PowerPoint trong các hội nghị khoa học quốc tế. Mỗi chương trong tài liệu đều được minh hoạ bằng những ví dụ cụ thể, phần lớn đều trích từ những bài báo của chính tác giả đã công bố trên các tập san quốc tế. Trong tài liệu cũng có 2...

   275 p thuvienquangninh 31/12/2019 25 0

 • Đề xuất về một vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông cho Việt Nam và các nước ASEAN

  Đề xuất về một vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông cho Việt Nam và các nước ASEAN

  Bài viết Đề xuất về một vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông cho Việt Nam và các nước ASEAN trình bày thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ - (Air Defense Identification Zone) trên biển Hoa Đông cùng với hàng loạt các hành động đơn phương nhằm khẳng định chủ quyền bất hợp pháp tại biển Đông. Điều đó cho thấy Trung Quốc đang xúc tiến...

   6 p thuvienquangninh 30/09/2019 42 0

 • Nhìn lại tác động của quan hệ Asean – Trung Quốc đối với quan hệ Việt – Trung về tranh chấp chủ quyền trên biển giai đoạn 1991–2003

  Nhìn lại tác động của quan hệ Asean – Trung Quốc đối với quan hệ Việt – Trung về tranh chấp chủ quyền trên biển giai đoạn 1991–2003

  Bài viết Nhìn lại tác động của quan hệ Asean – Trung Quốc đối với quan hệ Việt – Trung về tranh chấp chủ quyền trên biển giai đoạn 1991–2003 trình bày nêu bật khái quát vị trí chiến lược của biển Đông đối với Trung Quốc và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á; khái quát quan hệ ASEAN – Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền trên biển giai...

   7 p thuvienquangninh 30/09/2019 42 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số