• Ebook Hệ thống các văn bản quy định hiện hành về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình: Phần 1

  Ebook Hệ thống các văn bản quy định hiện hành về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình: Phần 1

  Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI lần lượt thông qua vào năm 2006 và 2007. Hai luật này đã hệ thống hóa trách nhiệm của Chính phủ trong lĩnh vực bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cũng như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và...

   117 p thuvienquangninh 31/12/2020 25 0

 • Ebook Hệ thống các văn bản quy định hiện hành về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình: Phần 2

  Ebook Hệ thống các văn bản quy định hiện hành về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình: Phần 2

  Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã bắt đầu đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng tích cực, thể hiện bằng việc Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 201 1-2020 được Thủ tướng Chính phủ thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2010. Mời các bạn cùng tìm hiểu hai đạo luật này qua nội dung tài liệu được chia sẻ...

   174 p thuvienquangninh 31/12/2020 23 0

 • Ebook Hỏi - Đáp về luật việc làm: Phần 1

  Ebook Hỏi - Đáp về luật việc làm: Phần 1

  Nội dung cuốn sách này gồm 101 câu hỏi và trả lời về các vấn đề như chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p thuvienquangninh 31/12/2020 26 0

 • Ebook Hỏi - Đáp về luật việc làm: Phần 2

  Ebook Hỏi - Đáp về luật việc làm: Phần 2

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc làm cũng như cho tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Mời các bạn tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   51 p thuvienquangninh 31/12/2020 24 0

 • Ebook Các công ty xuyên quốc gia thời hiện đại: Phần 1

  Ebook Các công ty xuyên quốc gia thời hiện đại: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Các công ty xuyên quốc gia hiện đại" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm và sự hình thành các công ty xuyên quốc gia hiện đại, các loại hình công ty xuyên quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p thuvienquangninh 31/12/2020 29 0

 • Ebook Các công ty xuyên quốc gia thời hiện đại: Phần 2

  Ebook Các công ty xuyên quốc gia thời hiện đại: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Các công ty xuyên quốc gia hiện đại" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cắm nhánh ở nước ngoài - đặc trưng cơ bản của các công ty xuyên quốc gia, vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong nền kinh tế thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p thuvienquangninh 31/12/2020 28 0

 • Ebook Hỏi đáp về Chứng minh nhân dân và hộ chiếu: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về Chứng minh nhân dân và hộ chiếu: Phần 1

  Tài liệu được biên soạn nhằm giúp cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là ở chính quyền cấp cơ sở nắm vững các quy định của pháp luật về chứng minh nhân dân, hộ chiếu và các vấn đề có liên quan; đồng thời, nhằm tuyên truyền rộng rãi pháp luật về hai lĩnh vực này đến các tổ chức, cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo phần...

   30 p thuvienquangninh 31/12/2020 24 0

 • Ebook Hỏi đáp về Chứng minh nhân dân và hộ chiếu: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về Chứng minh nhân dân và hộ chiếu: Phần 2

  Chứng minh nhân dân, hộ chiếu là giấy tờ tuỳ thân của công dân, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, chứng nhận những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định nhằm bảo đảm thuận tiện cho công dân trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ; đi lại trong nước, xuất nhập cảnh và thực hiện các giao...

   47 p thuvienquangninh 31/12/2020 26 0

 • Hoàng sa và Trường sa của Việt Nam từ góc nhìn bản đồ học

  Hoàng sa và Trường sa của Việt Nam từ góc nhìn bản đồ học

  Nội dung của các bản đồ nêu trên đã miêu tả và thể hiện toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Với nội dung khoa học đó, Bản đồ địa lý Việt Nam đã khẳng định chủ quyền và thực thi chủ quyền qua các giai đoạn lịch sử của Việt Nam đối với biển, đảo, quần đảo Hoàng Sa1 (Paracel Islands) và Trường Sa...

   9 p thuvienquangninh 30/11/2020 15 0

 • Chính sách “gác tranh chấp cùng khai thác” của Trung Quốc ở biển Đông và giải pháp cho Việt Nam

  Chính sách “gác tranh chấp cùng khai thác” của Trung Quốc ở biển Đông và giải pháp cho Việt Nam

  Bài viết trình bày tổng quan về chính sách “gác tranh chấp cùng khai thác” này từ sự hình thành cho đến những nội dung cơ bản của chính sách. Từ đó đề xuất các giải pháp cho Việt Nam để thực hiện hợp tác cùng phát triển (tiến hành khai thác chung) tại Biển Đông nhưng vẫn giữ vững chủ quyền của Việt Nam và các bên tranh chấp khác. Việt Nam...

   12 p thuvienquangninh 30/11/2020 17 0

 • Phương thức tiến hành bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa của triều Nguyễn

  Phương thức tiến hành bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa của triều Nguyễn

  Triều Nguyễn đã để lại một di sản lịch sử vô giá đó là phương thức tiến hành bảo vệ chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa vào thế kỷ XIX. Triều Nguyễn đã huy động lực lượng tối đa liên ngành của Triều đình kết hợp với chính quyền địa phương hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định cùng ngư dân ở đây hàng năm tiến hành khai thác...

   12 p thuvienquangninh 30/11/2020 14 0

 • Nhận thức của cán bộ cơ sở và nhân dân trong phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia

  Nhận thức của cán bộ cơ sở và nhân dân trong phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia

  Bài viết với các nộ dung: nhận thức của cán bộ và nhân dân về vị trí, vai trò của kinh tế biển và an ninh quốc gia; nhận thức về luật pháp quốc tế liên quan đến kinh tế biển và chủ quyền biển, đảo quốc gia; nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, pháp luật của nhà nước về biển đảo và phát trển kinh tế biển...

   7 p thuvienquangninh 30/11/2020 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số