• Biến đổi văn hóa của các cộng đồng tộc người thiểu số ở Đông Nam Bộ

  Biến đổi văn hóa của các cộng đồng tộc người thiểu số ở Đông Nam Bộ

  Bài viết đề cập đến văn hóa của cộng đồng người Stiêng ở xã Đak-Ơr, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, người Chơ Ro ở xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, người Chăm ở xã Suối Dây, tỉnh Tây Ninh và người Hoa ở Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với các khía cạnh: Phương thức sinh sống, tập quán cư trú, phong tục tập quán...

   10 p thuvienquangninh 22/05/2017 149 1

 • Phiên dịch học văn hóa – Trường hợp cải biên văn học phương Tây ở Nam bộ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

  Phiên dịch học văn hóa – Trường hợp cải biên văn học phương Tây ở Nam bộ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

  Xuất phát từ lý thuyết phiên dịch học văn hóa, bài viết xác định thuật ngữ cũng như vị trí, vai trò của “cải biên văn học” trong hoạt động dịch thuật văn học. Trên cơ sở đó, bài viết giới thiệu một số công trình chuyển ngữ từ các tác phẩm văn học phương Tây được thực hiện vào giai đoạn cuối thế kỉ XIX đến năm 1945 tại Nam Bộ...

   13 p thuvienquangninh 22/05/2017 136 1

 • Du lịch văn hóa Khmer Trà Vinh (nghiên cứu trường hợp làng nghề truyền thống của người Khmer Trà Vinh)

  Du lịch văn hóa Khmer Trà Vinh (nghiên cứu trường hợp làng nghề truyền thống của người Khmer Trà Vinh)

  Bài viết trình bày những tiềm năng và lợi thế của làng nghề truyền thống người Khmer ở Trà Vinh; đánh giá thực trạng khai thác làng nghề trong hoạt động du lịch. Đồng thời, thông qua hình thức du lịch văn hóa cùng với sự tham gia của cộng đồng, gắn với lợi ích và trách nhiệm của người dân, chúng tôi cũng đưa ra những giải pháp nhằm gắn kết...

   9 p thuvienquangninh 22/05/2017 166 1

 • Lễ hội cúng biển ở Trà Vinh (nghiên cứu trường hợp cúng biển Mỹ Long (thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang) và cúng biển động cao (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải)

  Lễ hội cúng biển ở Trà Vinh (nghiên cứu trường hợp cúng biển Mỹ Long (thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang) và cúng biển động cao (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải)

  Bài viết giới thiệu nguồn gốc, diễn trình lễ hội Cúng Biển của ngư dân ven biển ở Trà Vinh (Nghiên cứu trường hợp cúng biển Mỹ Long (Thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang) và cúng biển Động Cao (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p thuvienquangninh 22/05/2017 128 1

 • Biểu tượng hoa cau trong lễ cưới của người Khmer Nam bộ

  Biểu tượng hoa cau trong lễ cưới của người Khmer Nam bộ

  Trong phạm vi bài viết này, trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn, tác giả bước đầu tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của biểu tượng “hoa cau” trong lễ cưới của người Khmer. Qua đây, một mặt nhằm khẳng định giá trị văn học của biểu tượng “hoa cau” được thể hiện qua một số bài dân ca trong đám cưới, mặt khác góp phần khẳng định thêm...

   7 p thuvienquangninh 22/05/2017 164 1

 • Vai trò của tín ngưỡng dân gian trong đời sống của ngư dân đảo Phú Quốc

  Vai trò của tín ngưỡng dân gian trong đời sống của ngư dân đảo Phú Quốc

  Bài viết này, nhằm giới thiệu những dạng thức tín ngưỡng liên quan đến hoạt động trên biển của ngư dân Phú Quốc đồng thời cũng nêu lên vai trò của tín ngưỡng dân gian trong đời sống của ngư dân đảo Phú Quốc.

   8 p thuvienquangninh 22/05/2017 114 1

 • Vấn đề bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống của người Khmer tỉnh Trà Vinh trong thời kì hội nhập

  Vấn đề bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống của người Khmer tỉnh Trà Vinh trong thời kì hội nhập

  Bài viết đi sâu phân tích vai trò của nghề thủ công trong quá khứ và hiện tại, thực trạng nghề thủ công truyền thống trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống ở các phum sróc của người Khmer trong thời kì hội nhập.

   9 p thuvienquangninh 22/05/2017 136 1

 • Ebook Phong thủy đại sư Lưu Bá Ôn (Tập 2): Phần 2

  Ebook Phong thủy đại sư Lưu Bá Ôn (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phong thủy đại sư Lưu Bá Ôn (Tập 2)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Lưu Bá Ôn xông pha chiến trường, Lưu Bá Ôn được tâm pháp của Khổng Minh, dụng hết tâm lực, nghĩa quân minh giáo tránh một trường huyết chiến, Lưu Bá Ôn diễn dịch sáu điểm thiên cơ, công thành thân thoái - Lưu Bá Ôn chu du...

   502 p thuvienquangninh 22/05/2017 144 2

 • Ebook Phong thủy đại sư Lưu Bá Ôn (Tập 1): Phần 1

  Ebook Phong thủy đại sư Lưu Bá Ôn (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phong thủy đại sư Lưu Bá Ôn (Tập 1)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Gặp kỳ duyên, bạo chúa trị trăm năm, đấu pháp phong thủy, khéo may gặp đất khí vượng, trở về kinh sư bất kể an nguy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   503 p thuvienquangninh 22/05/2017 550 2

 • Ebook Phong thủy thực vật: Phần 1

  Ebook Phong thủy thực vật: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phong thủy thực vật" của tác giả Lý Đức Hùng cung cấp cho người học các kiến thức: Đi tìm lời giải cho khoa học phong thủy, căn cứ khoa học của binh pháp lý thị lục sắc, lý thuyết khoa học kinh dịch của binh pháp lý thị lục sắc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   105 p thuvienquangninh 22/05/2017 299 1

 • Ebook Phong thủy đại sư Lưu Bá Ôn (Tập 1): Phần 2

  Ebook Phong thủy đại sư Lưu Bá Ôn (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Phong thủy đại sư Lưu Bá Ôn (Tập 1)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Trừng trị gian thần Tần Cối, nước trong điểm tài, vượt trùng trùng quan ải, phong thủy tìm long huyệt, thay hình đổi cục giải tan nổi loạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   504 p thuvienquangninh 22/05/2017 183 2

 • Ebook Phong thủy thực vật: Phần 2

  Ebook Phong thủy thực vật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phong thủy thực vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Ứng dụng, loại hình, nguyên tắc và phương pháp trong binh pháp lý thị lục sắc; ứng dụng thực tiễn của binh pháp lý thị sắc vào cải tạo môi trường.

   218 p thuvienquangninh 22/05/2017 127 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số